Life Flow Therapy & States

LFTherapyStates-www

Life Flow Therapy daje unikalną umiejętność pracy z traumą.

Metody wykorzystywane przez Life Flow Healing pozwalają na prawdziwe odkrycie siebie i potencjału ukrytego w każdym z nas. 

Pomagają w pełni wyeliminować blokujące nas wzorce, poprzez uzdrowienie ich źródła, co w rezultacie prowadzi do zniknięcia spiętrzonej spirali problemów i komplikacji w naszym życiu.

Efektem uleczenia traumy jest uwolnienie się od trzymających nas wzorców, a co za tym idzie, pojawienie się prawdziwej wolności, niezależności w życiu. 

Znika to, co fałszywie budowało naszą rzeczywistość, pełną napięć, bólu i lęku. 

W zamian za to ujawnia się neutralność, wyciszenie, odkrywa się prawda.

Life Flow Therapy przynosi szybkie i trwałe efekty w uwalnianiu się od osobistych problemów życiowych,  negatywnych wzorców, fobii, lęków, uzależnień . Uwalnia również od silnej, negatywnej reakcji na sytuacje dnia codziennego, nieadekwatnej do skali tego co się wydarzyło lub pojawiło w naszych myślach. Opracowane techniki, wykorzystują przełomowe odkrycia z dziedziny biologii, badań nad rozwojem i funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, świadomością i komórką macierzystą.

Według Life Flow Healing trauma jest zjawiskiem rezydującym w strukturach biologicznych i w systemie nerwowym. Terapia przywraca równowagę całego systemu holistycznego człowieka. 

Jest najszybszą i bardzo skuteczną metodą pozwalającą znajdować i neutralizować to, co ogranicza realizowanie naszego pełnego potencjału.

Procesy Life Flow Therapy pozwalają:

 

 – Odzyskać kontrolę nad swoim życiem i żyć w poczuciu spełnienia i harmonii

– Szybko likwidować objawy po przeżyciu dużych traum (np. wypadki drogowe, kataklizmy)

– Obniżyć niepokój, nadmierne reagowanie na stres

– Leczyć skłonności do depresji, stany lękowe

– Być obecnym, skoncentrowanym, mieć poczucie łatwości życia

– Zwiększać odporność na uzależnienia i ogólną odporność organizmu

– Poprawić jasność myślenia

– Otworzyć drogę do zawiadywania sobą na coraz głębszym poziomie

– Przywrócić  Naturalne  Stany Świadomości (tak bardzo poszukiwane przez wiele kultur i tradycji):

Wewnętrzna Wolność , Wewnętrzna Równowaga, Czyste Dobro, Wdzięczność i Otwarte Serce, Wolność od Depresji, Wewnętrzna Spójność, Bycie tu i teraz.

 

Powszechnie uważamy że to, czego doświadczamy w trakcie naszego życia, kształtuje nasz charakter i pozwala nam stać się tymi, którymi jesteśmy. Ale czy tak jest naprawdę ? A co jeżeli urodziliśmy się już z pewnymi programami , które determinują nasze doświadczenia i wybory. Często słyszymy, on się taki już urodził. Jego ojciec, matka babcia, dziadek a nawet pra pra przodkowie tacy byli. Niektórzy psychologowie mówią, że najistotniejsze są doświadczenia z wczesnego dzieciństwa do szóstego roku życia, kiedy to doświadczmy emocji na podstawie, których budujemy swoją osobowość.

Cała „historia”, naszego życia rozpoczęła w momencie zapłodnienia a nawet dużo dużo wcześniej. Wszyscy mamy świadomość, że prawidłowość przebiegu procesów prenatalnych ma olbrzymi wpływ na cały późniejszy rozwój człowieka. Wiemy, iż od tego to, jakie otoczenie i warunki stworzymy naszemu dziecku będzie zależał jego rozwój. Cechy genetyczne, zdrowe odżywianie matki, mało zanieczyszczone środowisko, to bardzo ważne czynniki determinujące stan człowieka.

Life Flow States

 

Nie wszystkie wydarzenia rozwojowe w całym cyklu wydarzeń rozwojowych mają taką samą siłę oddziaływania na nasze późniejsze życie są tzw. wydarzenia „kluczowe” dla naszego rozwoju, mające szczególne znaczenie.

Jeżeli podczas takich wydarzeń wszytko biologicznie przebiega prawidłowo bez żadnych perturbacji, wtedy mamy naturalny dostęp do innej, lepszej jakości życia. Jednym z takich kluczowych momentów rozwojowych jest np.moment zapłodnienia, porodu etc.

Dzięki uleczeniu tych uszkodzeń biologicznych odzyskujemy wiele naturalnie nam danych Stanów Świadomości znanych i poszukiwanych przez różne kultury i tradycje.

Life Flow States – są to stany świadomości zwiększające jakość naszego życia. Są naturalnym darem. Jednakże zakłócone przez przez traumy i uszkodzenia na poziomie biologicznym blokują nam dostęp do ich odczuwania i wyrażania się  codziennym życiu.

Zablokowane Stany Świadomości  powodują naszą nadmierną pobudliwością, brak spokoju, nieumiejętnością bycia w pełni obecnym w każdym momencie naszego życia. Mogą również powodować w konsekwencji szereg poważniejszych zaburzeń.

Odzyskanie tych Stanów wpływa znacząco na jakość codziennego funkcjonowania. W naturalny sposób stajemy się bardziej obecni tu it teraz , czujemy w pełni wdzięczność, miłość, radość, stajemy się wyciszeni i usatysfakcjonowani.

Dzięki Life Flow States pełniej wykorzystujemy nasz wewnętrzny potencjał, a każdy dzień odczuwamy z lekkością i przyjemnością  Zmienia się nasza percepcja, zwiększa empatia i pobudza nasza kreatywność.

Efektem jest życie pełnią życia w każdym jego aspekcie.

Life Flow Healing pozwala w szybki i stały sposób odzyskać wiele pożytecznych Stanów Świadomości.